Image Alt

Regulamin obiektu

Poniżej dostępny aktualny regulamin dla odwiedzających
 1. Osoby przebywające na terenie ośrodka Wzgórze w Cieniu Lasu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości połowy kwoty obejmującej cały pobyt w ciągu doby od dnia złożenia rezerwacji.
 3. Do zawarcia umowy dochodzi z momentem wpłaty zadatku na wskazany rachunek bankowy.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się w godz. 13:00-15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 5. Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu podczas meldunku.Na czas pobytu w domku pobierana jest kaucja w wysokości 300,00 zł, która jest rozliczana po zakończeniu pobytu.W przypadku stwierdzenia strat, braków, zniszczeń itp., osoba odbierająca domek pobierze z kaucji wartość rynkową strat + koszty robocizny.W przypadku gdyby braki lub zniszczenia ujawnione w trakcie kontroli przekroczyły wysokość wpłaconej kaucji, klient zobowiązany jest do bezzwłocznej zapłaty za szkody.Kaucja obowiązuje również szkody wypożyczonego sprzętu itd.
 6. Za zgodą kierownictwa obiektu po wniesieniu dodatkowej opłaty oraz dopełnieniu obowiązku meldunkowego, do najmowanego domku może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba.
 7. Gość nie ma prawa przekazywać domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie kompleksu w godz. Od 8:00 do 22:00.
 8. Należy pamiętać że cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00 rano. Zachowanie gości i osób korzystających z usług kompleksu nie powinno zakłócać pobytu innych gości. Właściciel kompleksu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. Pobyt psa po wcześniejszym uzgodnieniu. Przebywanie psa na terenie ośrodka dozwolone jest tylko w kagańcu i na smyczy. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zwraca się uwagę gościom, aby:
  • nie palili tytoniu w domkach,
  • nie rzucali niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza,
  • nie przechowywali w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń,
  • nie używali w domkach, grzejników elektrycznych, grzałek oraz kuchenek elektrycznych i gazowych(nie należących do wyposażenia domków).

  Każdorazowe złamanie tego zakazu skutkuje obowiązkiem zapłaty kary pieniężnej w wysokości 300,00 zł.
  Rozpalanie grilla na terenie obiektu dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz przepisów przeciwpożarowych.
  Ze względów porządkowych w przypadku opuszczania domku prosi się o:

  • zakręcanie kranów instalacji wodociągowej
  • wyłączanie oświetlenia.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domkach oraz na terenie kompleksu. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Gość przyjmuje do wiadomości, że parking znajdujący się na terenie kompleksu jest parkingiem niestrzeżonym.
 10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domków, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 11. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia wszystkie osoby przebywająca na terenie ośrodka zobowiązane są postępować zgodnie z wywieszoną w domku instrukcją przeciwpożarową.
 12. W przypadku zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia, czystości i porządku, gość proszony jest o poinformowanie o tym właściciela.
 13. Po dokonaniu pełnej zapłaty za pobyt, nie przewiduje się zwrotu pieniędzy z tytułu skrócenia pobytu.
 14. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 15. Jeśli klient nie przyjedzie do północy pierwszego dnia pobytu, a nie zgłosił opóźnienia, rezerwacja zostaje anulowana automatycznie.
 16. Zakup karnetu na wejście całodniowe do spa ,,bez limitu” to koszt 100 zł za dobę od osoby. Przy pobycie dłuższym niż 3 doby koszt karnetu to 60 zł za dobę od osoby. W innym przypadku koszt to 50 zł za godzinę od osoby. Dla gości z zewnątrz – koszt wejścia całodniowego ,,bez limitu” to 300 zł z zastrzeżeniem nie opuszczania obiektu, a koszt za godzinę to 150 zł. Po opuszczeniu obiektu przez gościa wykupiony karnet traci ważność. Rezerwacja jacuzzi na wyłączność 1,5h – 500 zł.
 17. Korzystanie z udogodnień ośrodka podejmuje się na własną odpowiedzialność.
 18. Obowiązuje zakaz huśtania na krześle wiszącym w pokoju.
 19. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na terenie ośrodka.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on